Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Ricibas plana izstrades nolikums Piedāvājums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

protokols

Iepirkuma Nr.
NR.KPR 2014/12/ NFI-002

Ievietošanas datums:
12.05.2014

Termiņš:
23.05.2014

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes

Beidzies bez rezultāta