Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

nolikums iepirkumam

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

protokola izraksts ligums_SIA Tritone Studio

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2014/14/ EU43385

Ievietošanas datums:
04.07.2014

Termiņš:

15.07.2014

Līgumcena EUR (bez PVN)
11 570,25 Euro (uzvarētāja finanšu piedāvājumā norādītā cena ir 10700,50 EUR bez PVN, bet saskaņā ar nolikumu līgums tiek slēgts par maksimālo līgumcenu 11 570,26 EUR)

Piegādātājs/Piezīmes
SIA “TRITONE STUDIO”