Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Ricibas plana izstrades nolikums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

1407223654 1407223654

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR 2014/15/ NFI-002

Ievietošanas datums:
07.07.2014

Termiņš:
18.07.2014

Līgumcena EUR (bez PVN)
5306,61 EUR

Piegādātājs/Piezīmes
SIA “AC Konsultācijas”