Projekta RETROUT ietvaros sagatavoti divi informatīvi materiāli – brošūra “Makšķerē Kurzemē” un Kurzemes karte gan vietējiem, gan ārvalstu makšķerniekiem, kuri iepazīstina un popularizē Kurzemi kā pievilcīgu makšķerēšanas tūrisma galamērķi. Materiāls tapis, cieši sadarbojoties gan ar makšķerniekiem un makšķerēšanas gidiem, gan arī ar Kurzemes tūrisma informācijas centriem un aplikācijas ManaCope veidotājiem.
 
Brošūrā atradīsiet informāciju par upēs, ezeros un jūras piekrastē visbiežāk noķeramajām zivīm, kur meklēt makšķerēšanas gidu, kas palīdzēs makšķerēšanu padarīt par īstu piedzīvojumu, populārāko zivju labākajiem makšķerēšanas laikiem un liegumiem, kā arī lomā paturamo zivju limitus. Tie, kas zivi vislabprātāk redz pusdienu galdā, brošūrā atradīs gan Kurzemes izcilākos un stilīgākos restorānus un kafejnīcas, kurās ēdienkartē dominē zivju ēdieni, gan arī dažas receptes, kas ir gana vienkāršas, tomēr bezgala gardas, turklāt – raksturīgas tieši Kurzemei.
 

Brošūrai komplektā ir Kurzemes karte, kurā iezīmētas licencētās makšķerēšanas ūdenstilpes. Te arī makšķernieku laivu nomas vietas, zivju dīķi, kuros loms ir garantēts pat makšķerniekam – iesācējam, dažādi citu ar makšķerēšanu un zveju saistīti tūrisma piedāvājumi, kā arī sniegta informācija par makšķernieku veikaliem, kas atrodas Kurzemē.

Brošūra un karte ir sagatavotas gan drukātā, gan elektroniskā versijā, latviešu un angļu valodā.

Informāciju sagatavoja:

Zane Gaile
T.: 29206098, zane.gaile@kurzemesregions.lv