PROJEKTA MĒRĶIS:

 • uzlabot Centrālā Baltijas jūras reģiona lauku apvidos dzīvojošo jauniešu nodarbinātības iespējas tūrisma, viesmīlības un restorānu nozarēm, kuru sociālā loma jauniešu iesaistīšanai darba tirgū ir ļoti svarīga. Tas mudinās jauniešus veidot savu karjeru šajās nozarēs ilgtermiņā, nedodoties prom uz ārzemēm un meklēt darbu izglītībai neatbilstošā nozarē.
 • Projekts paaugstina jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem dažādus, mērķtiecīgus darba tirgus pakalpojumus.

MĒRĶA GRUPA:

 • Jaunieši no 15 – 24 gadiem:
  • nenodarbināti jaunieši ar atbilstošu grādu tūrisma, viesmīlības vai restorānu nozarē;
  • jaunieši, kuri ir pēdējā kursa studenti vai tikko absolvējuši vidējās un augstākās profesionālās izglītības iestādes un kuri pakļauti bezdarba riskam;
  • jaunieši, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pamešanas riskam un jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un nav motivēti

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS:

 • 2023. gada 1. augusts – 2025. gada 31. oktobris

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

 • 781 772,60 EUR (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi 625 418,06 EUR)
 • KPR projekta budžets 120 392,22 EUR (t.sk. 80% ERAF līdzekļi 120 239,22 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI:

PROJEKTĀ GALVENĀS AKTIVITĀTES

 • tūrisma, viesmīlības un restorānu nozaru darba tirgum pielāgots tiešsaistes apmācību kurss;
 • lokāla un starptautiska mēroga “Job Days” (darba meklētāju, darba devēju kopējs pasākums, tikšanās) pasākumi, ;
 • darba prakse vietējā vai pārrobežu līmenī.

Tā kā projekts tiek īstenots sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, valsts nodarbinātības birojiem un darba devējiem, tas uzlabos jauniešu piekļuvi kvalitatīvai nodarbinātībai un sniegs kompetences ilgtspējīgas, mērķtiecīgas karjeras veidošanai.

KPR projekta vadītāja:
Aija Neilande
Tālrunis: 26147139, aija.neilande@kurzemesregions.lv

Projekta izglītības jomas eksperte:
Agnese Lāce
Tālrunis: 28381229, agnese.lace@kurzemesregions.lv

INFORMĀCIJA CENTRĀLĀS BALTIJAS JŪRAS REĢIONA PROGRAMMAS MĀJAS LAPĀ: