Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Izstāžu stenda piegādes nolikums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Protokola izraksts Protokols izraksts ligums-par-stendu

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2017/8-3/EST-LAT55/02

Ievietošanas datums:
14.11.2017

Termiņš:
29.11.2017

Līgumcena EUR (bez PVN)

14 649.00

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Mix Max”