PROJEKTS “Apaļā jūrasgrunduļa komerciālas zvejas iespēju izpēte Baltijas jūras reģionā” (Goby Fishing)

PROJEKTA MĒRĶIS:  izveidot sadarbību starp ieinteresētajām pusēm un izstrādāt projekta pieteikumu (koncepciju) apaļā jūrasgrunduļa komerciālas maza mēroga zvejas attīstībai Baltijas jūras reģionā.

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS: 2019.gada 16. septembris – 2020.gada 16.septembris

PROJEKTA KOPĒJAIS FINANSĒJUMS: 496 400 Zviedrijas kronas (46900 EUR), finansētājs – Zviedru Institūts.

PROJEKTA PARTNERI:

  • Projekta vadošais partneris – Kalmāras pilsēta (Zviedrija)
  • Dānijas Tehniskās universitātes Ūdens resursu nacionālais institūts (Dānija)
  • Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
  • Zviedrijas Dienvidaustrumu LEADER organizācija (Zviedrija)
  • Eiropas mazo zvejnieku organizācija LIFE, (Beļģija)
  • Gdaņskas Jūrlietu institūts (Polija)

PROJEKTA AKTIVITĀTES:

Attēls no Wikipedia

Zviedru Institūta finansētajā projektā “Apaļā jūrasgrunduļa komerciālas zvejas iespēju izpēte Baltijas jūras reģionā” (Goby Fishing) Kurzemes plānošanas reģions bija projekta partneris.

Kurzemes plānošanas reģions šajā projektā nodrošināja Latvijas ieinteresēto pušu (zinātnes un pētniecības institūciju, zvejnieku organizāciju u.c. partneru) dalību projekta pasākumos un sniedza ieguldījumu projekta pieteikuma sagatavošanā, kā arī organizēja projekta partneriem pieredzes apmaiņas vizīti uz Liepāju. Projekta laikā tika organizēti 3 darba semināri, kuros notika pieteikuma izstrāde, apkopojot informāciju un vienojoties par kopīgajām vajadzībām un interesēm apaļā jūrasgrunduļa zvejas attīstībā. Gala rezultātā izveidotajā topošā projekta partnerībā no Latvijas puses iesaistījās BIOR (projekta partneris) un Latvijas Zvejnieku federācija (projekta asociētais partneris). Izstrādāto projektu plānots iesniegt kādā no Interreg programmām Baltijas jūras reģionā.

Projektā tika izveidota sadarbības platforma Baltijas jūras reģionā un izstrādāta projekta koncepcija invazīvās zivju sugas – apaļā jūrasgrunduļa komerciālas zvejas iespēju attīstībai Baltijas jūras reģionā.

Informāciju sagatavoja:
Ligita Kokaine
Projekta vadītāja
e-pasts: ligita.kokaine@kurzemesregions.lv
tālrunis: + 371 26586604

 Mērķis
izveidot sadarbību starp ieinteresētajām pusēm un izstrādāt projekta pieteikumu (koncepciju) apaļā jūrasgrunduļa komerciālas maza mēroga zvejas attīstībai Baltijas jūras reģionā.

 Īstenošanas laiks
16.9.2019. – 16.10.2020

 Finansējums
€ 46 900 (finansētājs: Zviedru institūts)

 Projekta vadītāja
Ligita Kokaine                                                  +371  26586604
ligita.kokaine@kurzemesregions.lv