ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus + 2014.-2020. gadam
Projekts “Inovācija mācībās”
 Nr. 2018-1-LV01-KA104-046836
 

Projekta mērķis

Atbalsts pieaugušo izglītības speciālista mācību mobilitātei ārvalstīs.
KPR vēlas īstenot šo projektu, lai sekmētu stratēģiskā mērķa “Gudra attīstība” īstenošanu un ar mobilitātē nosūtītā speciālista palīdzību rosinātu inovatīvu cilvēkresursu attīstību reģionā un veicinātu atvērtību starptautiskai pieredzei.
 

Mērķa grupa
Pieaugušo izglītotāji
 
Īstenošanas laiks
1.08.2018. – 31.07.2019
 
Finansējums
EUR 2053
                                                                                                                          
Projekta īstenotājs
Kurzemes plānošanas reģions 
 
Projekta aktivitātes

  • Sagatavošanās mobilitātei
  • Mobilitātes īstenošana – mācības kursos
  • Kursu organizācija un īstenošana Kurzemes reģiona pieaugušo izglītotājiem
  • Projekta rezultātu izplatīšana

Projekta vadītāja
Ingrīda Muraškovska
Tālrunis: 22195600, ingrida.muraskovska@kurzemesregions.lv