No 2023.gada No 14. novembra līdz 4. decembrim Latviešu valodas aģentūra organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar remigrējušiem bērniem un imigrantiem”. 4. decembrī noslēdzošo semināru vadīja Kurzemes plānošanas reģionālā remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, kura semināra dallībniekiem pastāstīja par remigrācijas aktualitātēm Latvijas reģionos un par remigrācijas koordinatora darbu kopumā.
Seminārs bija veltīts tādai būtiskai tēmai kā remigrējušo bērnu un jauniešu iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā. Savas prezentācijas laikā Agnese Berģe pastāstīja, ar kādiem jautājumiem un situācijām saskaras ģimenes, kuras atgriežas Latvijā, kādas ir galvenās problēmsituācijas skolās, kā arī par 2019.gada Latvijas skolu pētījumu, kur aktīvi iesaistījās visi Latvijas reģionu remigrācijas koordinatori.
Vairāk informācijas par Latviešu valodas aģentūras rīkotajiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem: https://valoda.lv/aicinam-piedalities-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides-kursos-6/ 

Par remigrācijas koordinatoru darbu:

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos dzimtenē, aicinām sazināties ar remigrācijas koordinatoru, kurš pēc vajadzību apzināšanas, sadarbojoties ar pašvaldībām vai citām valsts iestādēm, izstrādā individuālu piedāvājumu. Remigrācijas koordinators var sniegt atbalstu par: pakalpojumiem ģimenēm, mājokļa jautājumiem, darba un uzņēmējdarbības iespējām, sociālo un sadzīves jautājumu risināšanu. Ar koordinatora sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties: www.paps.lv. Savukārt vairāk par remigrāciju Kurzemē iespējams uzzināt: www.kurzemesregions.lv/remigracija

informāciju sagatavoja:
Agnese Berģe,
Kurzemes plānošanas reģiona
Remigrācijas koordinatore
e-pasts: koordinatore@kurzemesregions.lv