Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Noteikumi un darba uzdevums Piedāvājums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Līguma fails

Iepirkuma Nr.
xxxxxxx xxxxx

Ievietošanas datums:
18.04.2011

Termiņš:
20.04.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)
20.04.2011

Piegādātājs/Piezīmes
Madara Zingere