Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļu un Personāla nodaļu 25. un 26. augustā, Kultūras centra mazajā zālē, veiks pašvaldības speciālistu apmācības komunikācijas jomā.

Apmācības vadīs uzņēmums SIA “Triviums apmācība”, kas ir izstrādājis interaktīvu, intensīvu, uz praktiskiem piemēriem un situācijām balstītas mācības un darbnīcu balstītu mācību programmu divu dienu garumā. Projekta rezultātā taps apmeklētāju apkalpošanas vadlīnijas rakstiskā un video formātā, kuras izmantos darbā visi pašvaldības esošie un topošie darbinieki. Mācību process notiks, īpaši akcentējot komunikāciju ar remigrantiem. Apmācības pastarpināti ir veids kā sasniegt pilsētas attīstības programmā definēto virsmērķi – iedzīvotāju skaita saglabāšana pilsētā.

Pasākums remigrācijas sekmēšanai tiek organizēts par Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” līdzekļiem un notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” Nr. UIA03-250 ietvaros.

Detalizētākas informācijas saņemšanai lūdzam vērsties Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī, 4. stāvā, 63. kabinetā, tālrunis: 63601192, e-pasta adrese: ekonomika@ventspils.lv.

Turpmākai informācijai:

Austris Galindoms

Ventspils pilsētas domes

Ekonomikas nodaļas vadītājs

e-pasts: Austris.Galindoms@ventspils.lv

tālrunis: 63601192

Informācijai:

Lai palielinātu pašvaldību lomu remigrācijas sekmēšanā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem rīkoja konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.