LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Projekta ietvaros esam sagatavojuši Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas taku ceļvedi, kas apkopo informāciju par vairāk nekā 80 dabas takām. Maija beigās ceļvedis nonāks Kurzemes tūrisma informācijas centros un pieejams bez maksas  ikvienam aktīvam ceļotājam.
  

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv