Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) izsludina konkursu “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”(turpmāk – Konkurss).

Pieteikties Konkursam var pašvaldības, kuras ir pēc piederības attiecīgajam plānošanas reģionam. Kopējais atbalsta apmērs Kurzemes reģionā ir 40 000 euro. Maksimālais atbalsta apmērs vienai pašvaldībai nedrīkst pārsniegt 10 000 euro.

Konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski uz Kurzemes plānošanas reģiona e-pastu pasts@kurzemesregions.lv. vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās””.

Projektu iesniegšanas termiņš: no izsludināšanas brīža līdz 2019. gada 27. augustam plkst. 17:00 (ieskaitot).

Kontaktinformācija: Remigrācijas koordinatore Agnese Berģe, tālrunis +371 20478252.

KONKURSA DOKUMENTĀCIJA:

  • Konkursa nolikums
  • 1. pielikums Pieteikuma anketa dalībai konkursā –  aizpilda pašvaldība
  • 2. pielikums Konkursa pieteikuma vērtēšanas kritēriji
  • 3. pielikums – aizpilda vērtēšanas komisija
  • 4. pielikums Atskaites forma – aizpilda pašvaldība
Konkursa Nolikums un pielikumi