Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izsludina projektu konkursu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai Kurzemē.

Pieteikties uzņēmējdarbības atbalsta grantam var persona, kas ir atgriezusies vai plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, kas ir ilgāka par trim gadiem, kopš deklarētās dzīvesvietas adreses maiņas un atbilst prasībām, kas definētas 07.08.2018. Ministru Kabineta noteikumos Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

Viena projekta ietvaros maksimālais finansējuma apmērs ir 9000 eur. Kurzemes plānošanas reģionā tiks atbalstīti vismaz četri projekti, kuru kopējā summa nepārsniedz 36 000 eur.

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@kurzemesregions.lv, ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms projektu iesniegšanas beigu termiņa.

Pasākuma dalībnieks rakstiski sagatavotu projektu var iesniegt:

  • Klātienē Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centrā, Striķu ielā 2, Saldū, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00;
  • Nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centram, Striķu iela 2, Saldus, LV-3801 (pasta zīmogs ne vēlāk kā 2018. gada 25. septembris);
  • Nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@kurzemesregions.lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā parakstot ar elektronisko parakstu).

Projektu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24.augusta līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 17:00 (ieskaitot).

Kontaktinformācija: Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma, tālrunis +371 29190998; Remigrācijas koordinatore Kristīne Smilga, tālrunis +371 20478252.

PROJEKTU KONKURSA DOKUMENTĀCIJA:

  • Konkursa nolikums
  • Pieteikuma veidlapa
  • 07.08.2018. Ministru Kabineta noteikumos Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”
  • De minimis veidlapas: De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi (veidlapas paraugs MS Word formātā) De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē (veidlapas paraugs MS Word formātā) De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē (veidlapas paraugs MS Word formātā)
  • Līgums par finansējuma piešķiršanu
Konkursa nolikums Pieteikuma veidlapa Uzskaites veidlapa Uzskaites veidlapa Uzskaites veidlapa