Pēc Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatores Kristīnes Smilgas novērojumiem arvien vairāk par atgriešanos Latvijā domā jauni cilvēki, kas Latviju atstāja kopā ar vecākiem vēl būdami mazi. Tagad pēc daudziem gadiem, kad izglītība iegūta ārvalstīs, rodas doma par to, kā būtu dzīvot un strādāt Latvijā. Viens no veidiem, kā iepazīt Latvijas sadzīvi, ir meklēt šeit prakses iespējas. Piedāvājam lasīšanai laikrakstā “Saldus Zeme” 19.februārī publicēto žurnālistes Agritas Maniņas stāstu par Alisi Dombrovsku, kas februārī ieradās no Īrijas, lai izmantotu prakses iespējas Saldus pusē.

Pateicamies “Saldus Zemes” kolektīvam par iespēju pārpublicēt rakstu savā mājas lapā.