Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

seminaru norise nolikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Protokola noraksts 28.08.2012.

Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2012/15/LLIV-322

Ievietošanas datums:
25.07.2012

Termiņš:
17.08.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

3631,00 LVL Līguma Nr.8-5/LLIV-322-08/12; 07.11.2012.

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Ventlejas”