S002 “BSR Food Coalition”

2023.g. 12.aprīlī “BSR Food Coalition” projektā Zentas Mauriņas vsk. Grobiņā uz pirmo tikšanos sanāca 10 skolu pārstāvji no Tukuma, Ventspils, Saldus un Dienvidkurzemes novadiem, kas turpmākā gada laikā piedalīsies skolu ēdināšanas pilotprojektā, īstenojot daudzveidīgas, interesantas aktivitātes skolu maltīšu uzlabošanai – meistarklases pavāriem, pieredzes apmaiņas, vietējo lauksaimnieku ražotās produkcijas degustācijas, ēdienkaršu dažādošanu u.c.

KPR foto

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola šogad uzvarējusi skolu ēdinātāju konkursā un atzīta par labāko skolu ēdinātāju Latvijā

pirmā pilotaktivitāte notiks jau 10.maijā Ugāles vidusskolā

Prezentācija:

Skolu ēdināšanas pilotprojekts. Kurzemes plānošanas reģiona projekta vadītāja Alise Lūse

“BSP Food Coalition” aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģiona
BSR Food Coalition Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregionslv