CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Septembra nogalē īstenots nākošais lielais darbiņš Kurzemē jaunajā NatAc dabas tūrisma pieejamības projektā dabas taku vides pieejamības infrastruktūras uzlabošanai – pastaigu takā gar Ventas upes krastu Skrundā esam uzstādījuši pirmo no projektā pavisam 7 plānotajām sausajām tualetēm, kas pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos.

Tualete veidota saskaņā ar Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” ieteikumiem un tās uzstādīšana būtiski sekmēs dabas takas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, jo nereti cilvēki ratiņkrēslos izvēlas nedoties uz kādu vietu kaut vai tikai tamdēļ, ka tuvumā nav pieejamu labierīcību.

Šogad paredzēts uzstādīt vēl 2 sausās pieejamās tualetes – Būšnieku ezera takā Ventspilī un Zirgu salas takā Liepājā!

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv