LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Noslēdzoties šīs vasaras aktīvajai tūrisma sezonai, š.g. 26.-28.septembrī Kurzemes vides gidi atkal sanāca kopā, nu jau uz 5.apmācību sesiju, lai turpinātu apgūt zināšanas un prasmes vides interpretācijā.

Apmācības notika Rojā un šīs sesijas galvenā tēma bija vides interpretācija bērniem un jauniešiem. Pirmajās divās dienās gidi apguva interaktīvās mācību metodes darbā ar bērniem un jauniešiem, dalījās pieredzē spēļu organizēšanā par vides, kultūras un vēstures jautājumiem un aktīvi gatavojās praktisko nodarbību vadīšanai skolēniem dabā, izplānojot nodarbības tēmu, aktivitātes, laika plānu, sadalot uzdevumus grupās. Trešajā dienā gidi apmeklēja Rojas vidusskolu un novadīja praktiskās nodarbības Rojas apkārtnē trīs skolēnu grupām – 1., 2. un 6.klases skolēniem. Skolēni mācījās par augiem un kokiem, cilvēka uztveri, sajūtām, maņām, iejutās neredzīga cilvēka dzīvē, izejot posmu aizsietām acīm, guva ieskatu par Braila rakstu, izgatavoja priekšmetus no dabā pieejamajām rudens veltēm, piedalījās foto orientēšanās spēlē un vēl, vēl daudz dažādās aktivitātēs.

Apmācības organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides gidu asociāciju Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.g. projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) ietvaros. Apmācības norisinās laika posmā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada novembrim un tās paredz 6 apmācību sesijas. Nākošā, noslēdzošā apmācību sesija norisināsies novembrī Ventspils novadā, un tā būs vērsta uz vides pasākumu reklamēšanu un vides interpretācijas izstādes veidošanu.

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874,
E-pasts: alise.luse@kurzemesregions.lv