CB786 “Dabas pieejamība visiem (NatAc)”

Šogad projektā esam uzsākuši darbu pie norādes zīmju un taktilo informācijas stendu uzstādīšanas dabas takās.

Taktilā plāksne  pie Liepājas ezera, Zirgu Salā

Lai sniegtu iespēju Liepājas ezera Zirgu salas apmeklētājiem iepazīt putnu daudzveidību un raksturīgākās īpašības, jo īpaši putnu dažādos lielumus, jau pagājušā gada nogalē uzstādījām taktilo plāksni, uz kura attēloti ezerā sastopamo putnu silueti to dabiskajā lielumā: upes tārtiņš, ceru ķauķis, mazais dūkuris un baltā cielava. Par stendā redzamajiem putniem un putnu sugu nosaukumiem izvietota informācija arī Braila rakstā.

Taktilais infrormācijas stends pie Ventspils Būšnieku ezera

Savukārt šogad pirmais taktilais informācijas stends uzstādīts Ventspils Būšnieku ezera dabas takā pie pludmales stāvvietas. Tajā attēlota dabas takas karte ar iztaustāmu takas līniju un nozīmīgākajiem objektiem pie takas, sniegts apraksts par ezeru un tā apkārtni, kā arī izvietoti 3 iztaustāmi objekti, kas veidoti no organiskā stikla: putns, zivs un briedis ar informāciju par putnu vērošanas un makšķerēšanas iespējām ezerā, kā arī netālu esošo briežu dārzu.

Taktilās koka zivju figūras pie Ventspils Būšnieku ezera

Papildus Būšnieku ezera krastā uzstādīta taktilā koka zivju figūru grupa ar 7 Būšnieku ezeram raksturīgākajām zivju sugām: līdaka, plaudis, līnis, karūsa, rudulis, asaris, rauda. Zivju skulptūras veidojis tēlnieks Gatis Selderiņš. Tās veidotas ar izziņas funkciju un ir viegli uztveramas gan bērniem, gan pieaugušajiem, ar iespēju identificēt konkrētai zivju sugai raksturīgu vizuālo pazīmi.

Darbi veikti Kurzemes plānošanas reģiona īstenotajā projektā CB786 “Dabas pieejamība visiem”/NatAc ar Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv