Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2011/2 LLIII-180

Ievietošanas datums:
31.01.2011

Termiņš:
07.03.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)

39 000 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “AC konsultācijas”