Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
03.06.2020.

Termiņš: 13.06.2020. plkst. 12.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes