Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
23.03.2021.

Termiņš: 06.04.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN):  19 999 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes:        SIA Fixman