Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
10.06.2019.

Termiņš:
17.06.2019. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN)  6000 EUR, līgums nr. 8-5/CB786/1

Piegādātājs/Piezīmes Nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons””