Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 18.01.2021.

Termiņš: 25.01.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 4132,23 EUR bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes: SIA “MIx Max”