Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
20.09.2023.

Termiņš: 02.10.2023. plkst. 12.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes