Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
03.12.2019.

Termiņš: 30.12.2019. plkst. 16.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes