Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
13.09.2019.

Termiņš:
20.09.2019. plkst. 12.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes