Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
19.07.2019.

Termiņš:
29.07.2019. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN)         9985 Euro bez PVN

Piegādātājs/Piezīmes         SIA “Amberfarm”,               līgums Nr. 8-5/ CB786/2, noslēgts 05.08.2019.