Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 10.02.2021.

Termiņš: 19.02.2021. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN): 6000 EUR + PVN

Piegādātājs/Piezīmes:        SIA  Aģentūra Raugs