Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
31.03.2020.

Termiņš: 08.04.2020. plkst. 17.00

Līgumcena EUR (bez PVN) 2598 EUR (Bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes SIA  “A-Z darbnīca”