Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
08.05.2021.

Termiņš: 14.05.2021. plkst. 14.00

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes