Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Informācija

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums:
31.08.2017

Termiņš:
08.09.2017

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes

SIA “Rimpeks KP”