Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Tirgus izpēte

Jautājumi un atbildes

Iepirkuma Nr.

b/n

Ievietošanas datums: 16.06.2022.

Termiņš: 22.06.2022. plkst. 10.00

Līgumcena EUR (bez PVN):

Piegādātājs/Piezīmes: