Iepirkuma Nr.
Nr. KPR 2013/1

Ievietošanas datums:
14.01.2013

Termiņš:
22.03.2013

Līgumcena EUR (bez PVN)

1km izmaksas 0.4914 LVL bez PVN, maksimālā kompensējamā summa gadā 227 440 LVL bez PVN.

Piegādātājs/Piezīmes

SIA Transporta firma „Mobile-A”