Kurzemes plānošanas reģions jau septīto gadu īsteno Kurzemes kultūras programmas projektu, kas tiek īstenots VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” ietvaros, kuras mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot projektu konkursu kultūras aktivitāšu atbalstam Kurzemes reģionā.

Šogad Kurzemes kultūras projektiem pieejamais finansējums ir EUR 116 750. Kultūras projektu pietikumu iesniegšana noslēdzās 30.martā un, kā ierasts, plašākais projektu skaits iesniegts Kultūras mantojuma un Starpdisciplināro projektu kategorijās. Īpašā pārsvarā iesniegti projekti, kuru aktivitātes plānotas Liepājā un Kuldīgas novadā, aiz kuriem seko visu Kurzemi aptverošie kultūras projekti. Tomēr, lai arī dažos novados ir plānota plašāka kultūras dzīves aktivitāte, citos mazāka, projektu pieteikumi pārklāj visu Kurzemes teritoriju.

Kopumā saņemti 147 projekti par kopsummu EUR 693 618.  Projektu izvērtēšanā piedalās trīs Kurzemes plānošanas reģiona un trīs Valsts kultūrkapitāla fonda piesaistītie kultūras eksperti. Projektu izvērtēšana plānota līdz aprīļa beigām.

 

Papildu informācijai:

Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja Evita Taupmane, tel. 26588777, evita.taupmane@kurzemesregions.lv