Metālpūšaminstrumentu kvintets BRASS.EDU un ērģelnieks Raitis Kveska aicina visus uz bezmaksas koncertu ciklu “Mūzika Kurzemes dievnamos”, kuros klausītājiem būs iespēja izbaudīt pūšaminstrumentu spēcīgo un ērģeļu vareno skanējumu, klausoties īpaši šiem koncertiem aranžētus skaņdarbus. Apmeklētāji dzirdēs dažādu laiku akadēmisko mūziku profesionālā izpildījumā – baroka, renesanses, romantisma un 20.gs. mūziku metālpūšmainstrumentu kvintetam, kā arī oriģinālskaņdarbus ērģelēm. Koncerti dievnamos tiks papildināti ar izglītojošiem vēstures stāstiem par senajām ērģeļmūzikas un metālpūšamintstrumentu spēles tradīcijām, kā arī Kurzemes reģiona ērģelēm.

18. oktobrī plkst. 16.00 – Ugāles Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā.

Koncerti paredzēti Kurzemes novadu iedzīvotājiem un viesiem, kā arī mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Īpaši uz koncertu tiek aicināti vietējās draudzes cilvēki, regulārie baznīcas apmeklētāji, kā arī ērģelnieka Raita Kveskas talanta pazinēji, cienītāji un atbalstītāji. Pasākumu norise tiks organizēta, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. Ieeja – bez maksas.

”Koncertu cikls dažādos kultūras norises Kurzemē, un tā ideja ir iedzīvināt metālpušaminstrumentu un ērģeļu mūzikas koncertus Kurzemes dievnamos, akcentējot ērģelēm raksturīgo skanējumu un sniedzot klausītājiem ne tikai muzikālu baudījumu, bet arī vēsturisku ieskatu par Kurzemes novadu ērģeļu izcelsmi, attīstību un būvi, kas ir ļoti nozīmīgi Kurzemes kultūrvides daudzveidības saglabāšanā un attīstībā,” atklāj viens no koncertu organizatoriem, kvinteta mūziķis Jānis Retenais. “Esam pārliecināti, ka šie priekšnesumi sagādās neaizmirstamas sajūtas gan klausītājiem, gan izpildītājiem.”

Ērģelnieks Raitis Kveska absolvējis Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, iegūstot mūziķa, pianista kvalifikāciju, pēc tam – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, iegūstot pedagoga kvalifikāciju. Patlaban Raitis ir ērģelnieks Ventspils Svētā Nikolaja Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Metālpūšaminstrumentu kvintets BRASS.EDU ir piecu profesionālu mūziķu ansamblis, kas izveidots 2017. gadā, aktīvi koncertē un vada meistarklases Latvijas mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās.

Koncertu ciklu “Mūzika Kurzemes dievnamos” rīko Biedrība “Latvijas Brass asociācija” ar  Kurzemes plānošanas reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda, un Latvijas valsts mežu atbalstu.

 

Papildu informācija:

Jānis Retenais, koncertu galvenais organizators

janis.retenais@gmail.com

29408752