LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Šodien 34 Kurzemes reģiona pašvaldību, Kurzemes tūrisma asociācijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī četru projekta Lietuvas partneru (Žemaitijas Nacionālais parks, Biržu Reģionālais parks, Aukštaitijas Nacionālais un Labanoras Reģionālais park, kā arī  Kretingas rajona pašvaldība) pārstāvji uzsāk ceļu trīs dienu pieredzes apmaiņas vizītei Somijā.

Vizītes mērķis ir iepazīties ar Somijas pieredzi dabas tūrisma objektu pieejamības veicināšanā un uzturēšanā, t.sk. lai pielāgotu infrastruktūru un tūrisma pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vizītes ietvaros paredzēts apmeklēt vairākus Somijas nacionālos parkus un dabas rezervātus, kur dalībniekiem būs iespēja diskutēt ar somu kolēģiem un iepazīties ar labās prakses piemēriem. Vizīte sniegs iespēju izmantot iegūtās zināšanas Kurzemes un Lietuvas pašvaldībās un dabas parkos, plānojot tūrisma infrastruktūras un produktu attīstības aktivitātes.

Pieredzes apmaiņas brauciens tiek organizēts ar INTERREG Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” (UniGreen) atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv