LLI-010 “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)”

Š.g. 9.-11.novembrī Kuldīgā norisinājās pirmā UniGreen projekta ietvaros īstenotā vides gidu apmācību sesija. Apmācībās piedalījās 27 gidi no visas Kurzemes, kas trīs dienu laikā gan teorētisko, gan praktisko nodarbību veidā apguva zināšanas par to, kas ir vides gids un kas ir vides interpretācija, kā veidojas gida un ekskursijas dalībnieka attiecības, kā veidojama stāstu sacerēšana un kā tie jāstāsta, kāds ir ceļotāju psiholoģiskais raksturojums un kā veidojas cilvēka un vides mijiedarbība, apguva prezentēšanas mākslu, kā arī piedalījās dažādos saliedēšanas un improvizācijas uzdevumos. Kā atzina apmācību dalībniece, Cīravas pagasta pārvaldes Senlietu krātuves – Tūrisma informācijas punkta vadītāja Sarmīte Braša: “Kursi palīdz esošajiem gidiem iegūt specifiskās zināšanas tieši par vidi, ļauj saprast, kas ir vides interpretācija un iegūt labu zināšanu teorētisko bāzi”.
KPR foto
Neilgi pirms apmācību uzsākšanas Kurzemē, jau š.g. 19.-20.oktobrī dalībnieki apmeklēja arī konferenci par dabas tūrisma pieejamību Plateļos, Lietuvā, kurā piedalījās vairāk kā 80 tūrisma speciālisti, pašvaldību pārstāvji un vides gidi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas un Somijas un kuras mērķis bija dalīties labās pieredzes praksē, pielāgojot vidi un pakalpojumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, diskutējot par problēmām, ar ko tie saskarās. Dalībniekiem bija iespēja ne tikai klausīties Latvijas, Lietuvas un Somijas ekspertu prezentācijās un piedalīties diskusijās, bet arī pašiem apmeklēt Žemaitijas Nacionālajā parkā esošo Šeires dabas taku, kas pielāgota izmantošanai cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī projekta ietvaros rekonstruējamo Plateļu ezera skatu platformu, kur dalībniekiem pašiem tika dota iespēja izmantot ratiņkrēslus, lai pārbaudītu takas un skatu platformas pieejamību, kā arī sniegt savu viedokli un ierosinājumus. Līga Šaule – Saldus novada pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” tūrisma informācijas konsultante – atzīmē, ka “kursi palīdz kļūt vērīgākiem, atvērt acis tieši saistībā ar dabas tūrisma pieejamības jautājumu – tieši dalība konferencē Lietuvā pamudināja domāt un vērtēt vai un cik mūsu vide ir pieejama gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan vecākiem ar bērniem, senioriem utt.”. Līdzīgi atzīmē arī kursu dalībniece Inga Dzērve – Mērsraga informācijas centra darbiniece: “Atbraucot mājās un priecājoties par Mērsragā jaunizveidoto laipu, kas ved uz jūru Mērsraga zemesraga tuvumā, pirmais, kas iekrīt acīs – laipas neatbilstība Universālā dizaina principiem. Ja platums starp dēļiem vēl būtu pārvarams, tad ar laiku tomēr būtu jābūt atbilstoši sakārtotai arī uzbrauktuvei/nobrauktuvei (tās augstums, leņķis), tāpat nebūtu slikti, ja laipai sānos būtu norobežojošās maliņas. Bet viens nu ir skaidrs – mēs pasauli redzam tieši tik lielu, cik liels ir mūsu pašu redzesloks. Līdz ar to šie kursi ir lieliska iespēja pilnveidot sevi un saprast, ko es varu darīt labāk, lai izlabotu un novērstu esošās kļūdas un atstātu pēc iespējas labāku iespaidu par objektiem, ko pati prezentēju.”.

Apmācības organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides gidu asociāciju. Apmācībās piedalās 27 dalībnieki, kas ir praktizējoši gidi Kurzemes reģionā un apgūs zināšanas par vides interpretāciju un tās pamatprincipiem, vides pasākumu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu, iemaņas darbam ar dažādām mērķa grupām, to vajadzībām un psiholoģiju, vides interpretāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un problēmsituāciju risināšanu, vides interpretāciju bērniem un jauniešiem, vides interpretācijas pasākumu reklamēšanu, t.sk.žurnālistu ieinteresētības panākšanu, kā arī vides interpretācijas izstāžu veidošanu.

Apmācības norisināsies laika posmā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada novembrim un tās paredz 6 apmācību sesijas (katra 3 dienas gara) Kurzemē un praktisko mācību vizīti Lietuvā (2 dienas).

Informāciju sagatavoja:
Kurzemes plānošanas reģiona
UniGreen Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv