Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 28.septembrī plkst. 10.00 aicina uz tiešsaistes semināru par mājokļu pieejamību kā atslēgu darbaspēka piesaistei reģionos. Minsitrija piedāvā jau nākamajā gadā izveidot Mājokļu fondu, kas pēc pašvaldību iedzīvotāju vajadzībām veidos jaunus un pieejamus īres mājokļus katrā pašvaldībā, ievērojot energoefektivitātes labo praksi.
🏘️ Pašreiz valsts finansiālais atbalsts mājokļu jomā tiek realizēts ar atsevišķām atbalsta programmām, kas nav pietiekoši. Pašvaldību īpašumā dzīvojamais fonds pēc privatizācijas saglabājies salīdzinoši maz. Savukārt banku kreditēšanas dati liecina, ka mājokļu būvniecības kreditēšana pārsvarā notiek Rīgas reģionā un atsevišķās lielajās pilsētās. Cilvēkresursu trūkums kavē uzņēmējdarbības attīstību reģionos, savukārt tiem, kas labprāt pārceltos uz dzīvi reģionā nav pieejama mājokļa.
🏗️ Diskusijas dalībnieki spriedīs, vai valstij ir jāiejaucas jautājuma risināšanā, vai mājokļu pieejamība veicinās cilvēkresursu pieplūdumu, kur tieši veicināt darbaspēka pieplūdumu un citus jautājumus.

Papildu informācija par pasākumu VARAM lapā Facebook: https://www.facebook.com/events/1115813395742026/