Latvijas Mazpulki organizē radošu vasaras nometni, kas norisināsies jūlija vidū. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Nometnes norises laiks: 10.07.2023. – 16.07.2023.
Nometnes dalībnieku skaits: 15 bērni no Latvijas un 15 ārvalstīs dzīvojoši Latvijas bērni.
Nometnes dalībnieku vecums: 10 līdz 16 gadi.
Nometnes norises vieta: Džūkstes pagasts, Tukuma novads.
Aktivitātes un dzīvošana paredzēta: Džūkstes pamatskolā
Dalības maksa: Nometne ir bezmaksas. Visus ar nometnes organizēšanu saistītos izdevumus finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Izmaksas: Nometnes dalībnieku nokļūšanu no dzīvesvietas līdz nometnes vietai, un atpakaļ, kā arī bērna veselības apdrošināšanu uz nometnes laiku, organizē un finansē dalībnieku vecāki.

Gan diasporas, gan Latvijas bērni var piedalīties ne vairāk kā vienā SIF finansētā nometnē gadā.

Nometnes mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti. Latvijas Mazpulki jau 3 reizes ir organizējuši Latvijas bērnu un diasporu kopējo nometni un vienmēr bērni kā lielāko nometnes ieguvumu min jaunu draugu iegūšanu. Nometnes aktivitātes ir plānotas tā, lai pēc iespējas vairāk būtu komandu saliedēšanās uzdevumi, kas dalībniekiem palīdz socializēties. Mūsu nometnes ir ģimeniskas, jo nometnē parasti ir dažāda vecuma bērni kā jau ģimenē, taču visi viens otru pieskata, rūpējas.

Mazpulki ir informēti, ka dalībnieki uztur saikni arī pēc nometnes noslēguma un gaida nākamā gada nometni, kad atkal varēs tikties, taču tie, kas jau ir izauguši no nometņu dalībnieku vecuma, paši organizē savas sanākšanas Latvijā. Un attiecības ir tās, kas saglabā diasporas saikni ar Latviju ilgtermiņā.
Nometnes programmā paredzētas radošās darbnīcas, kulinārijas nodarbības, erudīcijas spēles par Latviju, tās vēsturi un kultūru, dziedāšanas un dejošanas aktivitātes, dalībnieku apslēpto talantu celšana gaismā. Visa nedēļa tiks veltīta latviešu valodas zināšanu uzlabošanai.

Pieteikšanās LATVIJAS DIASPORAS BĒRNIEM:
Lai pieteiktos sūtiet e-pastu projekta vadītājai uz adresi rita.lineja@mazpulki.lv, norādot sekojošu informāciju par dalībnieku: vārds, uzvārds, vecums, valsts un pilsēta, kurā dzīvo, valodu zināšanas līmenis.

Pieteikšanās LATVIJAS BĒRNIEM TIKS IZSLUDINĀTA MAIJĀ!

Tā kā parasti saņemam lielu pieteikumu skaitu no Latvijā dzīvojošiem bērniem, maijā gaidiet konkursu ar noteikumiem, kā varat piedalīties. Konkursa rezultāti tiks paziņoti maija beigās.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informācija pārpublicēta no Latvijas Mazulku mājas lapas: https://mazpulki.lv/2023/05/29/konkurss-dalibai-nometne-izzini-latviju/