Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr.KPR/24/ESF

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

jautājums_atbilde

Iepirkuma Nr.
Nr.KPR/24/ESF

Ievietošanas datums:
13.10.2011

Termiņš:
24.10.2011

Līgumcena EUR (bez PVN)

3 800,00 LVL

Piegādātājs/Piezīmes

SIA „NK Konsultāciju birojs”