Tirgus izpētes noteikumi un pieteikuma forma

Nolikums Nr. KPRA 2012/6/ LLIII-175

Jautājumi atbildes / Protokola noraksts / Līgums

Iepirkuma Nr.
Nr. KPRA 2012/5/ LLIII-175

Ievietošanas datums:
31.05.2012

Termiņš:
12.06.2012

Līgumcena EUR (bez PVN)

Piegādātājs/Piezīmes

2.06. iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultāta – nav saņemts piedāvājums