Šī gada 1.oktobrī, Saldus bibliotēkā (Tūristu iela 3, Saldus) norisināsies ikgadējā Labklājības ministrijas organizētā metodiski informatīvā sanāksme. Pasākumu norises laiks: no plkst.10.00 – 14.00.

Šī gada reģionālās sanāksmes galvenais mērķis ir akcentēt sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo dienestu un nevalstiskajām organizācijām, dalīties labās prakses piemēros, lai veicinātu efektīvu kopienas resursu izmantošanu sociālā atbalsta sniegšanā pašvaldības iedzīvotājiem.

Dienas pirmajā pusē par aktualitātēm sociālo pakalpojumu jomā informēs LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors A. Dūdiņš, par Bāriņtiesu reformu VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova.

Par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktualitātēm pastāstīs projekta vadītāja Ilze Kurme.

Ar veiksmīgiem sadarbības stāstiem starp NVO un sociālo dienestu dalīsies:

  • Liepājas sociālais dienests un biedrība “Attīstības platforma YOU +”
  • Grobiņas Sociālais dienests un biedrība “Tabitas Sirds”

Dienas otrajā pusē dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties radošā kopā strādāšanā, meklējot saskares punktus nevalstisko organizāciju un sociālo dienestu sadarbībā un komunikācijā, lai stiprinātu vienotu izpratni par labklājību vietējā kopienā, tāpēc īpaši aicinām pieteikties nevalstisko organizāciju pārstāvjus!

 Pieteikšanās sanāksmei, aizpildot reģistrēšanās anketu: https://forms.gle/oLefQMzCtzu7wnUh6

Dalībai klātienē būs uzrāda covid-19 vakcinācijas sertifikāts un personu apliecinošu dokuments.

 

Papildu informācijai:

Naula Dannenberga
Metodiskās vadības un kontroles departaments
Projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” projekta koordinators
Tālr.67021696
naula.dannenberga@lm.gov.lv