Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu aicina pašvaldību speciālistus uz klātienes apmācībām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu rīko klātienes apmācības pašvaldību speciālistiem: Tēma: “Pārdošanas prasmju apmācības pašvaldībām ārvalstu tiešo investīciju piesaisteI” (5h) + Dānijas pieredze komunikācijā ar iedzīvotājiem zaļās enerģijas jomā (1h) Vieta: Kuldīgas Mākslas nams, 1905.gada iela 6, Kuldīga 3.stāvā Laiks: 2021.gada 2.decembris no plkst. 10.00-17.00 Pieteikšanās līdz 2021.gada 22.novembrim, aizpildot pieteikuma anketu Kurzemes plānošanas reģiona mājas

Aicinām piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona virtuālā pārgājienā maršrutā – pieaugušo izglītība

Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību pieaugušo izglītības speciālisti un koordinatori, kā arī pieaugušo izglītības nodrošinatāji tiek aicināti virtuālā pārgājienā maršrutā – pieaugušo izglītība. Laiks: 2021.gada 28.oktobris (ceturtdiena), plkst. 9.00-13.00 Vieta: Tiešsaiste, Zoom platforma Darba kārtība: plkst. 9.00 – 10.40 – Virtuāls pārgājiens Iepazīšanās (īstenota teritoriāli reģionālā reforma un mūsu kompānijā ir jauni kolēģi); svarīgākie apskates punkti

Kurzemes reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistus aicina uz tikšanos tiešsaistē

Aicinām Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistus vai par šo jomu atbildīgos uz pirmo tikšanos pēc teritoriālās reformas! Laiks: 2021.gada 28.oktobris (ceturtdiena), plkst.9:00-13:00 Vieta: Tiešsaiste, Zoom platforma Darba kārtība: 9.00 – 10.45 – Uzņēmējdarbība Kurzemē (Baiba Kūma, KPR UC vadītāja, Dr.Elīna Miķelsone).  TĒMAS (iespējams tiks precizētas): savstarpēja iepazīšanās; KPR Uzņēmējdarbības centra darbs/aktualitātes; NFI projekta plānotās aktivitātes; diskusija

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde 06.10.2021.

Šī gada 6.oktobrī plkst. 10.00 tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks klātienē. Attīstības padomes sēdes laikā ar satiksmes ministru T.Linkaitu tiks pārrunātas investīciju prioritātes reģionālajiem un vietējiem ceļiem un ar izglītības un zinātnes ministri A.Muižnieci tiks apspriests jaunais pedagogu atalgojuma modelis. Norises laiks: 6.oktobrī plkst. 10.00 Norises vieta: Kuldīgas novada

1.oktobrī Saldū notiks ikgadējā LM organizētā metodiski informatīvā sanāksme

Šī gada 1.oktobrī, Saldus bibliotēkā (Tūristu iela 3, Saldus) norisināsies ikgadējā Labklājības ministrijas organizētā metodiski informatīvā sanāksme. Pasākumu norises laiks: no plkst.10.00 – 14.00. Šī gada reģionālās sanāksmes galvenais mērķis ir akcentēt sadarbības nozīmi starp pašvaldības sociālo dienestu un nevalstiskajām organizācijām, dalīties labās prakses piemēros, lai veicinātu efektīvu kopienas resursu izmantošanu sociālā atbalsta sniegšanā pašvaldības

JSPA: “Erasmus+” jaunatnes jomas personu mobilitātes projektiem pieejami 625 433.80 eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikvienu, kas vēlas īstenot Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas personu mobilitātes projektus līdz 2021. gada 5. oktobrim iesniegt projektu pieteikumus. Personu mobilitātes projektu īstenotājiem Latvijā programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas 2. projektu konkursā ir pieejami  625 433.80 eiro, no tiem 408 465.80 eiro – mobilitātes projektiem, bet 216 968.00

Kurzemes NVO: Pagarināts AIF stratēģisko projektu un ilgtermiņa darbības atbalsta projektu iesniegšanas termiņš

Ņemot vērā ar Covid-19 vīrusa izplatību saistītos riskus attiecībā uz klātienes aktivitāšu organizēšanu un lai nodrošinātu projektu iesniedzējiem papildu laiku alternatīvu aktivitāšu/pieeju izstrādei saistībā ar iespējamiem vīrusa uzliesmojumiem, Aktīvo iedzīvotāju fonds ir pieņēmis lēmumu pagarināt Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu iesniegšanas termiņu līdz 2021. gada 27. septembrim plkst. 14.00. Pārējie Stratēģisko projektu un Ilgtermiņa darbības

VKKF: izsludina projektu pieņemšanu šā gada 3. konkursā un mērķprogrammās

Līdz 24. septembrim 23:59 gaidām projektus šā gada pēdējā konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma,Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs, kā arī mērķprogrammā “Latviešu oriģinālmūzika” un COVID -19 programmas “KultūrElpa” mērķprogrammās: “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”, “Muzeju nozares pakalpojumu attīstības programma”, “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā”.

Kurzemes plānošanas reģions aicina darbā Uzņēmējdarbības koordinatoru 

Kurzemes plānošanas reģions uz projekta īstenošanas laiku aicina darbā Uzņēmējdarbības koordinatoru Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītam projektam “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” Galvenie amata pienākumi: Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu un rezultātu sasniegšanu saskaņā ar projekta pieteikumu un apstiprināto budžetu:  Konsultēt uzņēmējus un investorus