Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Mūžizglītības procesā nozīmīga loma ir izglītotājam, kura uzdevums ir būt galvenajam sasaistes posmam starp pasūtītāja vēlmēm un piedāvājumu. Kādam ir jābūt pieaugušo izglītotājam un vai iespējams viņa sniegumam nodefinēt stingras nepieciešamās prasmes, kompetences, kvalitātes kritērijus? Šis jautājums ilgu laiku nodarbina ne tikai pieaugušo izglītības iestādes Latvijā, bet arī kolēģus Eiropā un citur pasaulē.

Š.g. 12.aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienību organizē konferenci pieaugušo izglītotājiem “Ceļā uz vienotu izpratni par pieaugušo izglītības kvalitāti un mūžizglītības kultūru”, Rīgas Valsts Tehnikumā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā, no plkst.10.00-15.30.

Lai veicinātu vienotu izpratni par pieaugušo izglītotāju darba kvalitātes ietekmi uz mūžizglītības kultūras un pieaugušo izglītības pilnvērtīgu attīstību, divās paneļdiskusijās tiks apspriesti jautājumi par pieaugušo izglītības un pieaugušo izglītotāju darba kvalitāti: “Pieaugušo izglītības kvalitāte: Kā saprotam? Ko gribam panākt?” un sagatavošanu: “Pedagoģiskās kultūras nozīme kvalitatīvai pieaugušo izglītībai”. Paneļdiskusiju eksperti no formālās un neformālās pieaugušo izglītības jomām, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Izglītības pārvalžu pieaugušo izglītības koordinatori, darba devēji u.c. kopā ar pieaugušo izglītotājiem diskutēs par to, kāda ir mūžizglītības kultūra Latvijā, par pieaugušo izglītības daudzveidīgām formām un veidiem, par to vai pieaugušo izglītotājs ir profesija un, ja tā ir profesija, kādas prasmes vai kompetences ir nepieciešamas?, tādējādi virzoties uz vienotu izpratni par pieaugušo izglītības kvalitāti. Konferences klātienes  dalībniekiem būs iespēja piedalīties 3 darbnīcās par neformālās izglītības programmu izstrādi latviskās dzīvesziņas, zaļajās un finanšu pratībās.

Pieteikšanās klātienes konferencei notiek līdz 08.04.24, aizpildot pieteikuma formu:

Pieteikuma forma pasākumam

Tiks nodrošināta konferences pirmās daļas tiešraide EPALE un LPIA Facebook sociālajos tīklos.

Dalībnieki tiek aicināti aizpildīt aptaujas anketu par “Pieaugušo izglītotāja portretu”, kuras kopsavilkums tiks prezentēts konferences laikā. Aptaujas anketa ir pieejama:

Aptaujas anketa

Konferences dalībnieki varēs saņemt elektronisko apliecinājumu par dalību konferencē, aizpildot konferences izvērtējuma aptauju un piesakot apliecinājumu.

Konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto Eiropas Komisijas Erasmus+ projektu „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Eiropas Komisijas Granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV) un “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” Nr. 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA  ietvaros.

 

Informācija pārpublicēta no Epale mājas lapas: https://epale.ec.europa.eu/lv/content/sg-12aprili-izglitibas-un-zinatnes-ministrija-sadarbiba-ar-latvijas-pieauguso-izglitibas