19.aprīlī Kuldīgā notikusi projekta “Kurzeme visiem” partneru, DI plāna izstrādātāja un Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un tā aktualitātes.

Tikšanās laikā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus iepazīstināja ar projekta mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes progresu, kā arī sniedza informāciju par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieprasījumu un to nodrošināšanu Kurzemē. Tāpat I.Kalniņa skaidroja sociālā mentora pakalpojuma būtību un ieviešanas kārtību tiem Valsts sociālā aprūpes centra „Kurzeme” klientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri nolēmuši uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.


Projekta vadītāja Inga Kalniņā uzrunā projekta partnerus. Foto Inese SIliņa

Ar projekta partneriem tikās arī SIA „SAFEGE Baltija” pārstāvji, kuri ir uzsākuši darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. SIA „SAFEGE” pārstāvis – KPR DI plāna izstrādes vadītājs Gatis Pāvuls iepazīstināja ar plānoto darbu secību, sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī tuvākā laika darbiem, kuros nozīmīga būs partneru iesaiste. G.Pāvuls akcentēja nepieciešamību izzināt/saprast pašvaldību līdzšinējo redzējumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību savā teritorijā un plānotajiem infrastruktūras attīstības projektiem. Papildus esošajam informācijas ievākšanas un analīzes darbam, plānotas arī tikšanās ar katru partneri un tā DI vadības grupu.

Turpinājumā Labklājības ministrijas pārstāvji diskusijās ar partneriem izzināja iespējas iesaistīt projektā papildus Kurzemes pašvaldībās dzīvojošos iedzīvotājus un skaidroja plānoto papildinātības principu.

Prezentācijas no tikšanās: