Ilustratīvs CFLA attēls, kur norādīts, ka pašvaldībām pieejams atveseļošanās fonda finansējums elektrisko skolas autobusu iegādei, kā arī minēts iesniegšanas termiņš un iesniedzēji.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi papildu uzsaukumu atklātai projektu atlasei pašvaldībām, aicinot pieteikties Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam elektroautobusu iegādei skolēnu pārvadājumiem. Šim mērķim no fonda vēl ir pieejami 3,7 miljoni eiro.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā investīciju programma mērķēta izglītojamo mobilitātes un skolu tīkla sasniedzamības veicināšanai, vienlaikus ar ieguldījumiem bezemisiju transportlīdzekļos sekmējot publiskā sektora transporta zaļināšanu Latvijā.

Papildu uzsaukums projektu iesniegšanai tie organizēts, lai izmantotu atlikušo fondu finansējumu – 3 714 189,83 eiro.

Plānots, ka ar pieejamo AF atbalstu  pašvaldības un to kapitālsabiedrības varēs iegādāties bezemisiju autobusus, tāpat ar AF finansējumu varēs ierīkot nepieciešamo uzlādes infrastruktūru. No AF tiks segtas visas projekta izmaksas 100% apmērā, izņemot PVN, projekta maksimālais AF finansējums – 666 660 eiro. Projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2025. gada beigām.

Finansējumam var pieteikties Latvijas pašvaldības un to kapitālsabiedrības, izņemot Rīgu. Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 2023. gada 28. jūnijam. Atlases dokumentācija publicēta vietnē CFLA mājaslapā

Paziņojums par atklāto projektu atlasi 28. martā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Projektu atlases pirmajā uzsaukumā jau apstiprināti projekti Saldus novada un Rēzeknes novada pašvaldībām, vēl 10 iesniegtie projekti tiks vērtēti atkārtoti pēc precizējumu iesniegšanas, savukārt tikko izsludinātajam uzsaukumam ir pieejams atlikušais programmai paredzētais finansējums.

AF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” ietvaros.

3.1.1.6.i. Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde – papildu uzsaukums

Informācija pārpublicēta no CFLA mājas lapas: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunums/pasvaldibas-var-pieteikties-finansejumam-elektrisko-skolas-autobusu-iegadei