Šī gada 8.decembrī plkst. 10.00 tiek sasaukta kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde, kas notiks attālināti, izmantojot Zoom platformu. Sēdē plānota tikšanās ar Labklājības ministru G.Eglīti un citiem ministrijas speciālistiem, lai pārrunātu sociālo pakalpojumu piešķiršanu un nodrošināšanu pašvaldībās, deinstitucionalizācijas procesa virzību u.c. aktuālos jautājumus. Savukārt sēdes noslēgumā SIA MedExprez pārstāvis Sergejs Zinovatnijs iepazīstinās ar Telemedicīnas risinājumu iespējām Latvijas reģionos. 

Norises laiks: 8.decembrī plkst. 10.00

Norises vieta: Attālināti, Zoom platformā

Attīstības padomes sēdes materiāli:

Sēdes darba kārtība KPR AP lēmumprojekti Prezentācija par Telemedicīnu Latvijas reģinos, Sergejs Zinovatnijs LM prezentācija: tikšanās ar labklājības ministru G.Eglīti