2024. gada 15.-16.februārī 30 projekta pārstāvji no Kurzemes un Vidzemes reģioniem devās uz Igauniju, lai iepazītos ar vides pieejamības risinājumiem kultūras mantojuma objektos, muzejos un dabā.

Vizītes pirmajā dienā, 15.februārī, apmeklējām Vastselīnas pilsdrupu kompleksu, kur vecajā kroga ēkā ierīkots muzejs par viduslaiku dzīvi un izbūvēta moderna “Svētceļotāju māja” ar izglītojošu ekspozīciju divos stāvos, iepazīstinot ar svētceļojumu būtību un svētceļnieku ikdienu viduslaikos, kas pieejams arī cilvēkiem ar invaliditāti. Lielisks piedzīvojums ar fantastisku latviešu gidi un viduslaiku maltīti! Muzeja apmeklējuma noslēgumā projekta Igaunijas partneris – Võru novada Attīstības Centrs – sniedza prezentāciju par centra īpašo “Vunki Mano” hakatonu pieeju un organizēšanu Võru novada attīstības plānošanā, kas raisīja diskusijas par gatavošanās darbiem projekta ietvaros paredzētajam vides pieejamības hakatonam 2024.g. oktobrī.

Tālāk dalībnieki apmeklēja patiešām iespaidīgo un aizraujošo Igaunijas Nacionālo muzeju ar plašām un daudzveidīgām ekspozīcijām par igauņu vēsturi. Šeit izmantojām iespēju apskatīt muzeju ratiņkrēslā – pa kārtai daloties un izmēģinot ratiņkrēsla vadīšanas iemaņas – un mums tiešām izdevās, jo muzejs un gandrīz visas ekspozīcijas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Dienas noslēgumā apmeklējām 4ha plašo Tammistu muižu, kuras vecā muižas ēka ir pielāgota apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, kā arī izbūvētas vairākas jaunas ēkas un ierīkotas ērtas, pieejamas pastaigu taciņas. Muižā gaidīts jebkurš apmeklētājs, šeit tiek piedāvātas dažādas cilvēkiem ar invaliditāti pieejamas aktivitātes un nakšņošanas iespējas. Labs piemērs tam, kā kultūrvēsturiska ēka un  teritorija var tikt pielāgota visiem!

Dienas noslēgumā izmantojām arī izdevību visiem kopā sanākt uz projekta vadības sanāksmi, lai izrunātu turpmākās projekta darbības un aktivitātes.

Otrajā, noslēdzošajā vizītes dienā, 16.februārī, devāmies uz Igaunijas Ledus laikmeta centru netālu no Tartu pilsētas, kur apskatījām vienreizīgi interesantas ekspozīcijas par ledus laikmeta ēru. Šis centrs būs īpaši aizraujošs bērniem. Te var gan aptaustīt dažādu dzīvnieku figūras, iztaustīt to kažociņus, sadzirdēt putnu dziesmas, zīmēt uz sienām kā mūsu sensenie senči un pat paturēt rokās īstu mamuta zobu un ilkni!

Esot Tartu – 2024.g. Eiropas Kultūras galvaspilsētā – izstaigājām pilsētas centru un apskatījām centrālā tiltiņa taktilo atveidojumu.

Mājupceļā no Igaunijas piestājām kopīgajā Valgas-Valkas centrā uz Igaunijas-Latvijas robežas, kam dots sauklis: “Viena pilsēta – divas valstis”, lai apskatītu izveidoto kopīgo centrālo zonu un tā pieejamību. Noteikti iesakām nepabraukt garām!

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027.gadam atbalstu.

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja
Alise Lūse
Tālrunis: 26567874, alise.luse@kurzemesregions.lv